तेलंगाना प्रदेश कार्यकारणी

Akhil Bhartiya Kshatriya Mahasabha
Telangana State Executive Committee

• Chief Patron
1. Shri T. Sardar Singh
• Patrons
1. Shri Gokul Singh
2. Shri Gajender Singh
• President
1. Shri T. Narender Singh

President Telangana

Plot no 1/A, Tejaswi Nagar

Attapur

Hyderabad-48

09849034183
• Vice President
1. Shri Jyotidhar Singh (Sona)
2. Shri Ranjeet Singh
3. Shri T. Jeevan Singh

H No. 13-3-266/5, Purana Pul

Carvan Road

Hyderabad

09346602553
• General Secretary
1. Shri T. Sumeet Singh

Flat no. 303, Sai Akshya,

Surya Heights , Red Hills

Hyderabad- 06

09849394128
• Organization Secretary
1. Shri Nar Singh

H.No. 4-6-126/2/1, Ram Bagh,

Attapur, Hyder Guda, Rind Road

Hyderabad- 48

09032124325
2. Shri Kishan Singh

H.No.13-2-360/8/A/B, Jali Hanuman

Rahimpura, Puranapool

Hyderabad-05

09533134017

3. Shri Dinesh Singh

H.No. 4-7-74/2/3/4 Pandu Ranga nagar

Attapur

Hyderabad-48

09346639917
• Joint Secretary
1. Shri Lakhan Singh
2. Shri Shishupal Singh

12-4-33, Near Indira Gandhi Statue

Moosa Pet,

Hyderabad-18

09848932220
3. Shri T. Pramod Singh
• Treasurer
1. Shri Hansraj Singh
• Publicity Secretary
1. Shri T. Rajesh Kumar Singh

H.No.14-10-707 Jumarat Bazar,

Hyderabad-06

09949589645
• Executive Members
1. Shri Ashok Singh
2. Shri Indar Singh
3. Shri B.N. Singh
4. Shri Roop Kumar Singh
5. Shri Ram Narayan Singh
6. Shri Jai Singh
7. Shri Jagdish Singh
8. Shri Kishore Singh
9. Shri Rakesh Singh
10. Shri Shailender Singh
11. Shri Manik Singh
12. Shri Praveen Singh
13. Shri Indar Singh (Char Mahal)
14. Shri Bajrang Singh
• National Committee Members
1. Shri Sukhraj Singh

1-1-552, Mohan Nagar,

Kothapet

Hyderabad

09246159909
2. Shri Ashok Kumar Singh

H.No. 11-4-524 to 527, Bazar Ghat

Red hills

Hyderabad

09849246773